Láminas Asfálticas

material prefabricado para protección e impermeabilización
conferida por masa oxiasfalto o betún elastómero